Semahead: KPI w analityce digitalowej

W artykule „KPI w analityce digitalowej” autor, Anna Gruszewska-Dziedzic, omawia, czym są Kluczowe Wskaźniki Efektywności (KPI) i dlaczego są one tak istotne w analizie działań digitalowych. KPI służą do śledzenia i oceny postępów w realizacji celów przedsiębiorstwa, a także do określenia skuteczności podjętych działań. Autor wykorzystuje przykład wędrówki w góry, aby wyjaśnić, jak KPI mogą być wykorzystywane do oceny wyników i naprawy błędów.

Kluczowe wnioski:

  • KPI służą do mierzenia i oceny skuteczności działań.
  • KPI pomagają w osiąganiu głównych celów strategicznych i operacyjnych.
  • KPI pomagają w ocenie wyników i naprawie błędów.

Autor: Anna Gruszewska-Dziedzic
URL: https://semahead.agency/blog/ga/kpi-w-analityce-digitalowej/


Posted

by

Tags: