SalesTube: SEM Tech School – podsumowanie projektu

Program rozwojowy SEM Tech School skierowany do wybranych specjalistów SEM w SalesTube, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu programowania w JavaScript i Google Ads Script został zakończony. Uczestnicy programu mieli okazję nauczyć się podstaw programowania w JavaScript, a także poznać niezbędne narzędzia, takie jak Query Builder, Query Migration Tool i Query Validator. Po trzech miesiącach uczestnicy ukończyli program zdobywając kompetencje i wiedzę niezbędną do tworzenia skryptów Google Ads. Rezultatem szkolenia jest poznanie dwóch skryptów Google gotowych do użytku, oraz dalsza rozbudowa.

Kolejny etap programu ruszy jeszcze w styczniu. Dzięki programowi uczestnicy zdobyli wiedzę, która pozwoli im w przyszłości tworzyć skrypty Google Ads oraz modyfikować istniejące skrypty. Ponadto uczestnicy poznali narzędzia niezbędne do pracy nad skryptami.

KLUCZOWE WNIOSKI:

  • Program rozwojowy SEM Tech School skierowany do wybranych specjalistów SEM w SalesTube został zakończony.
  • Uczestnicy programu zdobyli wiedzę potrzebną do tworzenia skryptów Google Ads oraz modyfikowania istniejących skryptów.
  • Poznali również niezbędne narzędzia do pracy nad skryptami.
  • Kolejny etap programu ruszy jeszcze w styczniu.

Autor: Luiza Nowak
URL: https://www.salestube.tech/pl/blog/podsumowanie-pierwszej-edycji-sem-tech-school/


Posted

by

Tags: