Search Engine Land: Why content strategy matters most

Planowanie jest niezbędne do osiągnięcia zwrotu z inwestycji w content marketing. Bez planu, nasze wysiłki content marketingowe nie przyniosą żadnych rezultatów. Content strategy jest naszą mapą do uzyskania zysku z contentu. Mapa content strategii odpowiada na pytania: po co tworzymy content, dla kogo tworzymy content, jak tworzymy content, co tworzymy, gdzie i kiedy publikujemy, jak znajdą nas odbiorcy oraz kto odpowiada za zarządzanie, publikowanie i promocję naszego contentu.

Kluczowe wnioski:

  • Planowanie jest kluczem do osiągnięcia zwrotu z inwestycji w content marketing.
  • Content strategy jest naszą mapą do uzyskania zysku z contentu.
  • Content strategy odpowiada na pytania dotyczące tworzenia contentu.

Autor: Julia McCoy
URL: https://searchengineland.com/why-content-strategy-matters-most-393591


Posted

by

Tags: