Search Engine Land: Bing AI Chat testing setting the tone of the responses

Microsoft testuje nowe ustawienie dla „tonu” w Bing AI Search i Chat. Ustawienie to może być twórcze, zrównoważone lub precyzyjne, aby dostosować rodzaj odpowiedzi, jakie otrzymasz od Bing AI Chat. Mike Davidson, wiceprezes ds. projektowania i badań w Microsoft, poinformował, że niektórzy użytkownicy będą mogli wybrać styl bardziej precyzyjny, zrównoważony lub twórczy. Microsoft wprowadził również kilka innych zmian w Bing AI Chat, w tym limit 100 zapytań dziennie, nowy system tagowania, zmiany tonu głosu, zmniejszenie niektórych ograniczeń i zaproszenia większej liczby użytkowników do przetestowania nowej usługi Bing AI Chat.

KLUCZOWE WNIOSKI:

  • Microsoft testuje nowe ustawienie dla „tonu” w Bing AI Search i Chat.
  • Użytkownicy mogą wybrać styl bardziej precyzyjny, zrównoważony lub twórczy.
  • Microsoft wprowadził szereg innych zmian w Bing AI Chat.
  • Należy śledzić zmiany wprowadzane przez Microsoft, aby dowiedzieć się, jak można wykorzystać te funkcje do zwiększenia ruchu na swoich stronach.

Autor: Barry Schwartz
URL: https://searchengineland.com/bing-ai-chat-testing-setting-the-tone-of-the-responses-393633


Posted

by

Tags: