Verseo: Jak działa API? Co to jest interfejs programowania aplikacji?

API (Application Programming Interface) to interfejs programowania aplikacji, pozwalający na wymianę danych pomiędzy różnymi programami. Składa się z procedur, protokołów i narzędzi. Istnieją cztery główne rodzaje interfejsu API: wewnętrzny lub prywatny, zewnętrzny lub publiczny, partnerski oraz kompozytowy. Używa się go m.in. w aplikacjach sieciowych, gdzie jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania. Korzystanie z interfejsu API oraz interfejsów programowania aplikacji daje wiele korzyści, w tym możliwość wykonywania działań wielu aplikacji jednocześnie, bez konieczności przechodzenia między nimi.

Kluczowe wnioski:

  • API (Application Programming Interface) to interfejs programowania aplikacji, pozwalający na wymianę danych pomiędzy różnymi programami.
  • Składa się z procedur, protokołów i narzędzi.
  • Istnieją cztery główne rodzaje interfejsu API: wewnętrzny lub prywatny, zewnętrzny lub publiczny, partnerski oraz kompozytowy.
  • Używa się go m.in. w aplikacjach sieciowych, gdzie jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania.
  • Korzystanie z interfejsu API oraz interfejsów programowania aplikacji daje wiele korzyści.

Autor: Monika Praczyk
URL: https://verseo.pl/jak-dziala-api-co-to-jest-interfejs-programowania-aplikacji/


Posted

by

Tags: