SalesTube: Google Sheets w służbie SEOwca – część III

W trzeciej części cyklu „Google Sheets w służbie SEOwca” autorka pokazuje jak wykorzystać potencjał Google Sheets do skutecznego zarządzania danymi w celu optymalizacji SEO. Autorka wyjaśnia, jak używać funkcji „Podziel tekst na kolumny” do rozdzielania meta znaczników, adresów URL oraz raportów eksportowanych w formacie csv. Następnie omawia formułę QUERY, która pozwala na wyświetlenie określonych danych z długiego raportu.

Kluczowe wnioski:

  • Funkcja „Podziel tekst na kolumny” pozwala na rozdzielanie meta znaczników, adresów URL oraz raportów eksportowanych w formacie csv.
  • Formuła QUERY pozwala na wyświetlenie określonych danych z długiego raportu.
  • Korzystanie z Google Sheets znacznie usprawnia zarządzanie danymi potrzebnymi do optymalizacji SEO.

Autor: Olga Klusek
URL: https://www.salestube.tech/pl/blog/google-sheets-w-sluzbie-seowca-czesc-iii/


Posted

by

Tags: