SalesTube: Centrum miłośników kawy w internecie – Coffeedesk case study

Centrum miłośników kawy Coffeedesk wykorzystało platformę Shopware 6 do stworzenia swojego sklepu internetowego. Przedstawiony case study przybliża zagadnienia związane z integracją systemów, które używane są w e-commerce, w tym Shopware 6. Praca nad wdrożeniem wymagała wspólnego, zwinnego podejścia wszystkich zespołów, jak również odpowiedniego przygotowania i zaplanowania działań. Ważnymi systemami zintegrowanymi z Shopware 6 były ERP Verto, Cloudfire, Google Analytics, Synerise. Wszystkie połączone systemy działały w synergii, żeby uzyskać oczekiwany rezultat.

KLUCZOWE WNIOSKI:

  • Integracja systemów jest kluczowa w branży e-commerce.
  • Wdrożenie wymaga wspólnego, zwinnego podejścia wszystkich zespołów.
  • Przygotowanie i planowanie działań jest niezbędne do osiągnięcia pożądanego rezultatu.
  • Ważnymi systemami zintegrowanymi z Shopware 6 były ERP Verto, Cloudfire, Google Analytics, Synerise.

Autor: Paulina Legut
URL: https://www.salestube.tech/pl/blog/case-study-coffeedesk-shopware/


Posted

by

Tags: