Deva Group: Tajniki marketingu w modelu SaaS

W niniejszym artykule omówiono model działania oprogramowania jako usługi (SaaS), jego zalety dla użytkowników i twórców, a także przykłady firm działających w tym modelu. Model SaaS opiera się na udostępnianiu dostępu do usługi za pośrednictwem przeglądarki internetowej, a płatności są realizowane na zasadzie „pas as you go” lub w modelu subskrypcyjnym. Kluczowymi zaletami tego modelu dla użytkowników są m.in.: niższy koszt wykorzystania narzędzi, dostęp do różnych urządzeń, bezpieczeństwo i opieka techniczna. Natomiast dla twórców są to: niższe koszty wytwarzania, łatwiejsze skalowanie produktu oraz skupienie na jednym produkcie/usłudze.

Kluczowe wnioski:

  • SaaS to metoda dostarczania oprogramowania w chmurze.
  • Płatności w tym modelu odbywają się na zasadzie „pas as you go” lub w modelu subskrypcyjnym.
  • Kluczowe zalety modelu SaaS dla użytkowników to: niższy koszt wykorzystania narzędzi, dostęp do różnych urządzeń, bezpieczeństwo i opieka techniczna.
  • Kluczowe zalety modelu SaaS dla twórców to: niższe koszty wytwarzania, łatwiejsze skalowanie produktu oraz skupienie na jednym produkcie/usłudze.
  • Przykłady firm działających w tym modelu: Clickmeeting, Netflix, Asana, HubSpot, Salesforce, Thulium, SMSAPI, Freshmail, Pipedrive, Senuto, Ahrefs, Linkhouse.

Autor: Kamil Leśniak
URL: https://www.devagroup.pl/blog/tajniki-marketingu-w-modelu-saas


Posted

by

Tags: