Mayko: 7 najważniejszych KPI e-commerce managera

KPI (Key Performance Indicators) są ważnymi wskaźnikami wydajności, które pomagają ocenić efektywność działań w e-commerce. W artykule omówiono 7 najważniejszych KPI dla e-commerce managerów, które są niezbędne do zrozumienia, jak działa sklep internetowy oraz jakie są jego słabe i mocne strony. KPI takie jak AOV, CPA, CLV, ROI, cart abandonment rate, CR oraz odsetek zwrotów i reklamacji pozwolą na dokonywanie właściwych decyzji i stałe ulepszanie sklepu.

Autor: Olga Gołaszewska
URL: https://mayko.pl/7-najwazniejszych-kpi-e-commerce-managera/


Posted

by

Tags: