Eactive: Podsumowanie 2022 i plany na 2023 rok

Na przełomie roku w firmie EACTIVE odbyło się spotkanie Zarządu i Managerów, na którym omówiono podsumowanie dotychczasowych osiągnięć oraz zaplanowano cele na nadchodzący rok. Przed spotkaniem odbyła się integracja, która miała na celu wzmocnienie więzi wewnątrz firmy. Jedną z głównych zmian w 2023 roku jest wprowadzenie Aktywnego Modelu Rozliczeń, który ma na celu ulepszenie i udoskonalenie oferowanych przez firmę usług i działań. Firma EACTIVE jest gotowa na realizację wyznaczonych celów i sprawdzenie postępów w ich osiąganiu.

KLUCZOWE WNIOSKI:

  • Spotkanie Zarządu i Managerów na przełomie roku ma na celu podsumowanie dotychczasowych osiągnięć oraz zaplanowanie celów na nadchodzący rok.
  • Firma EACTIVE wprowadziła Aktywny Model Rozliczeń, mający na celu ulepszenie i udoskonalanie oferowanych przez firmę usług i działań.
  • Firma EACTIVE jest gotowa na realizację wyznaczonych celów i sprawdzenie postępów w ich osiąganiu.

Autor: abielat
URL: https://www.eactive.pl/z-zycia-eactive/podsumowanie-2022-i-plany-na-2023-rok/


Posted

by

Tags: