Delante: GPT-4 – rewolucja dla Chatu GPT?

GPT-4 to najnowszy model OpenAI, który umożliwia skalowanie głębokiego uczenia się. GPT-4 jest multimodalny i akceptuje dane wejściowe w postaci obrazu i tekstu, emitując dane wyjściowe w postaci tekstowej. Model wykazuje wysoką wydajność na poziomie człowieka w różnych profesjonalnych i akademickich testach porównawczych. GPT-4 jest bardziej niezawodny, kreatywny i jest w stanie obsłużyć znacznie bardziej szczegółowe instrukcje niż GPT-3.5.

Kluczowe wnioski:

  • GPT-4 jest najnowszym kamieniem milowym OpenAI w wysiłkach skalowania głębokiego uczenia się.
  • GPT-4 jest multimodalny i akceptuje dane wejściowe w postaci obrazu i tekstu.
  • Model wykazuje wysoką wydajność porównywalną do ludzi.
  • GPT-4 jest bardziej niezawodny i kreatywny niż GPT-3.5.

Autor: Wojciech
URL: https://delante.pl/gpt-4-rewolucja-dla-chatu-gpt/


Posted

by

Tags: