Semahead: Topic clusters czyli klastry tematyczne – czym są? Jak je tworzyć?

Topic clusters to metoda systematyzacji treści na stronie, która pozwala na grupowanie treści ze sobą powiązanych. Topic clusters mają za zadanie ułatwić Google zidentyfikowanie strony i uznanie jej za autorytet w danej dziedzinie. Topic clusters wymagają od użytkownika zmiany zachowania, ponieważ ludzie coraz częściej weryfikują i drążą fakty oraz zadają coraz bardziej skomplikowane i wielowymiarowe pytania.

Kluczowe wnioski:

  • Topic clusters to metoda systematyzacji treści, która ułatwia Google zidentyfikowanie strony i uznanie jej za autorytet w danej dziedzinie.
  • Użytkownicy coraz częściej weryfikują i drążą fakty oraz zadają coraz bardziej skomplikowane i wielowymiarowe pytania.
  • Google przystosowuje się do tej zmiany w sposobie korzystania z Internetu.

Autor: Karolina Baran
URL: https://semahead.agency/blog/bez-kategorii/topic-clusters-czyli-klastry-tematyczne-czym-sa-jak-je-tworzyc/


Posted

by

Tags: