SalesTube: Jak powinna wyglądać karta projektu?

Karta projektu umożliwia efektywne zarządzanie projektami. Jej głównym celem jest wyrażenie najważniejszych założeń projektu wraz z wytyczonymi zadaniami, korzyściami i osobami odpowiedzialnymi za realizację. Wszystkie elementy karty powinny być przygotowane zgodnie z metodologią SMART.

Kluczowe wnioski:

  • Karta projektu powinna być punktem wyjścia do rozmowy z klientem lub wewnątrz zespołu projektowego.
  • Główne założenia projektu powinny zawierać informacje dotyczące korzyści, terminu i budżetu.
  • Każdy projekt wymaga zdefiniowania celu głównego, który powinien wynikać z wcześniej ustalonych korzyści.
  • Karta projektu powinna składać się z pojedynczych zadań, które doprowadzą do zakończenia projektu.
  • Ważnym elementem składowym karty projektu będzie wypisanie osób biorących udział w projekcie.

Autor: Daniel Bagiński
URL: https://www.salestube.tech/pl/blog/przyklad-karty-projektu_smart_raci/


Posted

by

Tags: