SalesTube: Czym jest Zapier? #AlfabetEcommerce

Zapier to narzędzie, które umożliwia przekazywanie danych z jednego systemu do drugiego. Możliwości integracji są bardzo szerokie – od systemów reklamowych, poprzez CRM, aż do narzędzi do analizy i mierzenia danych. Integracje z Zapierem można wykorzystać w celu automatyzacji przekazywania informacji i danych w wielu różnych sytuacjach, co pozwala na ograniczenie czasu i pracy potrzebnej do przetworzenia danych.

KLUCZOWE WNIOSKI:

  • Zapier to narzędzie umożliwiające przekazywanie danych z jednego systemu do drugiego.
  • Integracje z Zapierem można wykorzystać do automatyzacji przekazywania informacji i danych.
  • Zapier posiada ponad 5000 gotowych integracji z wieloma aplikacjami.
  • Integracje z Zapierem pozwalają na ograniczenie czasu i pracy potrzebnej do przetworzenia danych.

Autor: Jakub Sas
URL: https://www.salestube.tech/pl/alfabet-e-commerce/czym-jest-zapier-alfabetecommerce/


Posted

by

Tags: