SalesTube: Consent Mode 2.0 i DMA — czyli, co zrobić, aby efektywnie wykorzystać narzędzia Google w 2024 roku?

Artykuł autorstwa Anny Roczniak omawia kluczowe kroki niezbędne do efektywnego wykorzystania narzędzi Google w 2024 roku, w kontekście wdrożenia Consent Mode 2.0 oraz nadchodzących zmian związanych z DMA (Digital Markets Act). Podkreśla znaczenie odpowiedniego zarządzania zgodami użytkowników na przetwarzanie danych, co jest niezbędne do korzystania z takich narzędzi jak Google Ads, DV360 czy GA4. Przedstawia praktyczne wskazówki dotyczące wdrożenia i optymalizacji Consent Mode 2.0, podkreślając rolę współpracy z certyfikowanymi partnerami CMP (Consent Management Platforms) oraz konieczność przeprowadzenia testów i weryfikacji zgodności wdrożenia.

  • Ważność upewnienia się o prawidłowym wdrożeniu Consent banner oraz Consent Mode na stronie, aby przekazywać odpowiednie dane do systemów Google.
  • Decyzja o tym, jakie dane i w jaki sposób mają być przekazywane do Google, co może wpłynąć na modelowanie konwersji w GA4.
  • Wybór sposobu wdrożenia Consent Mode 2.0, z możliwością korzystania z rozwiązań oferowanych przez certyfikowanych Partnerów CMP lub customowych rozwiązań deweloperskich.
  • Znaczenie przeprowadzenia testów i weryfikacji prawidłowości wdrożenia, aby zapewnić zgodność z Zasadami IAB dotyczącymi przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych.
  • Podkreślenie dostępności wsparcia ekspertów, takich jak Salestube, dla osób potrzebujących pomocy przy wdrożeniu.

Podsumowując, artykuł dostarcza kompleksowego przewodnika po krokach niezbędnych do przygotowania się na zmiany regulacyjne i technologiczne wpływające na wykorzystanie narzędzi Google, podkreślając znaczenie zarządzania zgodami użytkowników i dostosowania praktyk do nowych wymogów prawnych.