SalesTube: Automatyzacja zautomatyzowanych zakupów mediów w Display & Video 360, czyli co możemy efektywniej zrobić w kampaniach za pomocą plikw SDF?

Zakup mediów w modelu Real-Time-Bidding rośnie i rozwija się, a programmatic platforma zakupowa Google – Display & Video 360 udostępnia w ramach swojej funkcjonalności pliki SDF (ang. Structure – Data – Files). SDF umożliwia zapisywanie ustawień kampanii do plików tekstowych (.csv), co pozwala na szybkie i efektywne działania oraz optymalizację czasu pracy osób pracujących na kampaniach. Dodatkowo SDFy umożliwiają unifikację procesów prowadzenia kampanii.

Kluczowe wnioski:

  • Real-Time-Bidding cieszy się coraz większym zainteresowaniem i rozwija się na rynku.
  • Google – Display & Video 360 udostępnia w ramach swojej funkcjonalności pliki SDF.
  • SDFy umożliwiają zapisywanie ustawień kampanii do plików tekstowych oraz optymalizację czasu pracy i unifikację procesów.

Autor: Kamila Fedyk
URL: https://www.salestube.tech/pl/blog/display-video-360-nowosci/


Posted

by

Tags: