Marcin Wsół: Kampanie wideo zachęcające do działania – jak wykluczyć partnerów wideo w sieci reklamowej

Kampanie wideo zachęcające do działania pozwalają wybrać wszystkie możliwe sieci, w których będą wyświetlać się Twoje reklamy wideo. W przypadku partnerów wideo w sieci reklamowej istnieje możliwość wykluczenia ich z kampanii. Głównym powodem takiej decyzji może być niska jakość ruchu pozyskiwanego w witryn w sieci reklamowej. Aby wykluczyć partnerów wideo w sieci reklamowej, należy przejść do sekcji TREŚĆ, a następnie WYKLUCZENIA, wybrać WYKLUCZENIA MIEJSC DOCELOWYCH, kliknąć w niebieską ikonkę z ołówkiem i dodać googleadsense_without_youtube.com jako miejsce docelowe.

Kluczowe wnioski:

  • Kampanie wideo zachęcające do działania pozwalają wybrać wszystkie możliwe sieci, w których będą wyświetlać się Twoje reklamy wideo.
  • Głównym powodem wykluczenia partnerów wideo w sieci reklamowej może być niska jakość ruchu pozyskiwanego w witryn w sieci reklamowej.
  • Aby wykluczyć partnerów wideo w sieci reklamowej, należy przejść do sekcji TREŚĆ, a następnie WYKLUCZENIA, wybrać WYKLUCZENIA MIEJSC DOCELOWYCH, kliknąć w niebieską ikonkę z ołówkiem i dodać googleadsense_without_youtube.com jako miejsce docelowe.

Autor: Marcin Wsół
URL: https://www.marcinwsol.pl/blog/kampanie-wideo-zachecajace-do-dzialania-jak-wykluczyc-partnerow-wideo-w-sieci-reklamowej/


Posted

by

Tags: