Eactive: Speed Meeting vol.3

Speed Meeting vol.3 to trzecia edycja szybkich spotkań online w celu wzajemnego poznawania się i budowania relacji w zespole. W tym roku zdecydowano się na całotygodniowe spotkania, na które zgłosiło się wielu chętnych. Dodatkowo do dopasowywania rozmówców używano informacji przekazanych wcześniej w specjalnym formularzu. W ramach spotkań odbyło się aż 31 rozmów, po których uczestnicy wyrażali w ankiecie swoje zadowolenie. Efektem spotkań są nie tylko uśmiechy na zdjęciach, ale też nowe znajomości.

Kluczowe wnioski z Speed Meeting vol.3 to:

  • Speed Meeting vol.3 okazał się wielkim sukcesem – wzięło w nim udział wiele osób, a koncepcja spotkań została ulepszona w stosunku do poprzednich edycji.
  • Dopasowywanie rozmówców odbywało się na podstawie informacji przekazanych wcześniej w formularzu, co ułatwiło organizację spotkań.
  • Efektem spotkań są nie tylko uśmiechy na zdjęciach, ale również nowe znajomości.

Autor: abielat
URL: https://www.eactive.pl/z-zycia-eactive/speed-meeting-vol-3/


Posted

by

Tags: