Digitalk: Reklama na Facebooku dla sklepu internetowego – najczęstsze błędy [wideo]

W tym artykule autor Marek Gwódź rozmawiał z Janem Klagiem, specjalistą od reklam na Facebooku w Digital. Tematem rozmowy były najczęściej popełniane błędy w reklamach na Facebooku dla e-commerce. Rozmowa dotyczyła również kompetencji działu Excellence, który jest odpowiedzialny za doskonalenie procesów oraz pracę jako konsultanta dla klientów. Jan Klag wymienił kilka typowych błędów, których należy unikać, aby uniknąć przepalania budżetu na nieefektywne reklamy.

Kluczowe wnioski:

  • Najczęstsze błędy popełniane podczas tworzenia reklam na Facebooku dla e-commerce to: nieodpowiednia segmentacja grupy docelowej, brak optymalizacji budżetu, brak monitorowania wyników, niedopasowanie treści reklamy do grupy docelowej oraz brak optymalizacji celem oraz formatem reklamy.
  • Aby uniknąć takich błędów, należy skupić się na celu reklamy, dopasować treść oraz format do grupy docelowej, optymalizować budżet oraz monitorować wyniki.
  • Dział Excellence w firmie Digital ma za zadanie doskonalenie procesów oraz konsultacje dla klientów.

Autor: Marek Gwódź
URL: https://digitalk.pl/blog/reklama-na-facebooku-dla-sklepu-internetowego-najczestsze-bledy-wideo/


Posted

by

Tags: