Deva Group: Kody odpowiedzi HTTP 2xx i ich znaczenie

Kody odpowiedzi HTTP 2xx oznaczają, że zapytanie wysłane do serwera zakończyło się sukcesem. Najważniejszy z nich jest kod 200 OK, który potwierdza, że strona wyświetla się prawidłowo. Inne popularne kody 2xx to: 201 Created, 202 Accepted, 203 Non-Authoritative Information, 204 No Content. Każdy z nich oznacza inny stan, a świadomość ich znaczenia może okazać się bardzo przydatna dla osób zarządzających stroną internetową.

Kluczowe wnioski:

  • Kody odpowiedzi HTTP 2xx oznaczają, że zapytanie wysłane do serwera zakończyło się sukcesem.
  • Kod 200 OK potwierdza, że strona wyświetla się prawidłowo.
  • Inne popularne kody 2xx to: 201 Created, 202 Accepted, 203 Non-Authoritative Information, 204 No Content.
  • Świadomość ich znaczenia może okazać się bardzo przydatna dla osób zarządzających stroną internetową.

Autor: Magdalena Kościółek
URL: https://www.devagroup.pl/blog/kody-odpowiedzi-http-2xx-i-ich-znaczenie


Posted

by

Tags: