Delante: Ile kosztuje reklama Google Ads?

Reklamy Google Ads to jeden z najskuteczniejszych sposobów promowania swoich produktów czy usług w Internecie. Koszt reklam zależny jest głównie od modelu rozliczeń, który wybierzemy. Wśród dostępnych modeli mamy CPC (cost per click), CPM (cost per mille) oraz CPV (cost per view). Opłata za kliknięcie reklamy jest naliczana zgodnie z ustaloną przez nas maksymalną stawką CPC. Natomiast model CPM nalicza opłatę tylko za wyświetlenia widoczne, czyli takie, które były widoczne przez co najmniej 50% powierzchni reklamy i przez co najmniej 1 sekundę.

KLUCZOWE WNIOSKI:

  • Reklamy Google Ads są najskuteczniejszym sposobem na promowanie produktów i usług w Internecie.
  • Koszt reklam zależy od modelu rozliczeń, który wybierzemy.
  • Najczęściej spotykanymi modelami rozliczeń są CPC, CPM oraz CPV.
  • Opłata za kliknięcie reklamy jest naliczana zgodnie z ustaloną przez nas maksymalną stawką CPC.
  • Model CPM nalicza opłatę tylko za wyświetlenia widoczne.

Autor: Tomek
URL: https://delante.pl/ile-kosztuje-reklama-google-ads/


Posted

by

Tags: