Delante: GA4 – więcej wad niż zalet? | Transkrypcja rozmowy

Rozmowa dotyczyła największych wad i zalet Google Analitycs 4 (GA4). Wśród wad podkreślono, że wdrożenie i konfiguracja tego narzędzia wymaga dużo więcej zachodu niż w przypadku Universala, a zwłaszcza, jeśli chodzi o warstwę danych e-commerce. Zaletą jest natomiast możliwość zastosowania wtyczek w CMS-ach, jak WooCommerce czy Presta, a także opcja zatrudnienia programisty do napisania i skonfigurowania własnej warstwy danych.

KLUCZOWE WNIOSKI:

  • Wdrożenie Google Analitycs 4 wymaga dużo więcej zachodu niż w przypadku Universala.
  • Największym wyzwaniem jest skonfigurowanie warstwy danych e-commerce.
  • Można używać wtyczek dla CMS-ów, jak WooCommerce czy Presta.
  • Można zatrudnić programistę do napisania i skonfigurowania własnej warstwy danych.

Autor: Wojciech
URL: https://delante.pl/ga4-transkrypcja-rozmowy/