Fotowoltaika jest technologią, która pozwala na bezpośrednią zamianę energii słonecznej na energię elektryczną za pośrednictwem ogniw fotowoltaicznych. Ogniwa PV służą do produkcji energii elektrycznej z odnawialnego, dostępnego dla wszystkich oraz nieodpłatnego źródła energii jakim jest energia słoneczna.

Zalety posiadania systemu fotowoltaicznego

Dzięki zastosowaniu fotowoltaiki możemy produkować własną energię i zużywać ją na potrzeby bieżące budynku. Zaletami dobrych modułów fotowoltaicznych jest to, że wymagają minimalnej konserwacji, posiadają gwarancję na zachowanie mocy nominalnej przez 25 lat na poziomie 80% mocy początkowej.

Do zalet posiadania modułów można również dodać korzyść czysto ekonomiczną – zakup systemu fotowoltaicznego stanowi doskonałą inwestycję, gdyż podwyższa wartość budynku.

Patrząc z punktu ekologicznego stosowanie takiego systemu pozwala na ochronę fauny i flory, przyczyniamy się do redukcji emisji związków węgla i wpisujemy się w ekologiczny trend korzystania z odnawialnych źródeł energii.

Z czego zbudowana jest instalacja fotowoltaiczna?

Moduł fotowoltaiczny

Głównym elementem systemu fotowoltaicznego, w którym odbywa się właściwa produkcja prądu jest moduł fotowoltaiczny. Do najbardziej rozpowszechnionych modułów należą ogniwa monokrystaliczne i polikrystaliczne, różniące się między sobą sprawnością przemawiającą na korzyść technologii monokryształu.

Inwerter

Inwerter jest urządzeniem, które przetwarza prąd stały wygenerowany przez ogniwa na prąd zmienny o parametrach umożliwiających zasilanie urządzeń elektrycznych. Dzięki niemu jest też możliwa odsprzedaż nadwyżek energii do sieci elektroenergetycznej.

Na rynku można wyróżnić inwertery dwa rodzaje inwerterów: jedno i trójfazowe. Rodzaj inwertera dobierany jest w zależności od mocy instalacji fotowoltaicznej oraz rodzaju instalacji elektrycznej w budynku.

Głównym zadaniem inwertera jest prądu stałego płynącego z modułów na zmienny, o parametrach prądu płynącego z sieci elektroenergetycznej. Inwerter najczęściej wyposażony jest w ekran, na którym wyświetlane są parametry pracy w sposób umożliwiający bieżące monitorowanie pracy całego systemu fotowoltaicznego.

Przewody przyłączeniowe

Wytworzony w modułach fotowoltaicznych prąd stały płynie w przewodach do inwerterów. Przewód powinien posiadać podwójną izolację i być odporny na działanie warunków zewnętrznych z naciskiem na odporność na promieniowanie UV.

Pozostałe elementy systemu fotowoltaicznego

Bardzo ważnym elementem jest również konstrukcja montażowa modułów fotowoltaicznych wykonana zazwyczaj z aluminium. Rodzaj konstrukcji jest ściśle uzależniony od rodzaju pokrycia oraz kąta nachylenia dachu.

Właściwy dobór systemu montażowego pozwala na optymalizację systemu fotowoltaicznego, jak najekonomiczniejsze wykorzystanie powierzchni dachu, uzyskanie najlepszej relacji pomiędzy zainwestowanymi środkami, a ilością energii produkowanej przez system fotowoltaiczny.

System fotowoltaiczny typu on-grid

System fotowoltaiczny typu on-grid połączony jest z siecią elektroenergetyczną, z którą jest również w pełni zsynchronizowany. System on-grid w pierwszej kolejności produkowaną energię przeznacza na zasilanie urządzeń pracujących wewnątrz budynku, jedynie nadwyżki energii odsprzedawane są do sieci. System taki do prawidłowego działania nie potrzebuje banku akumulatorów, a jako bufor energii działa tutaj sieć elektroenergetyczna. Cała praca odbywa się automatycznie, raz uruchomiony system nie wymaga przeprogramowania czy włączania lub wyłączania komponentów.